Chính sách bảo hành

Bảo hành 01 năm

Đổi mới trong vòng 1 tuần đầu nếu có lỗi của nhà sản xuất

Hỗ trợ phần mềm trọn đời.