Thirty Million Words (2015) explains the importance of language in a child’s early development and long-term success. These blinks outline the optimal early language environment for a child and highlight the ways parents can help their children during these critical years.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng BIBOX.

Bạn vào mục Tóm tắt sách trên Sachchuan để đọc nhé.

Hoặc TẢI VỀ EPUB 

         TẢI VỀ PRC 

Chúc bạn có những giây phút đọc sách vui vẻ!

Thinking in Systems - Donella H. Meadows [Tóm tắt]
Thinking in Systems - Donella H. Meadows [Tóm tắt]...
This Is Your Brain on Music - Daniel Levitin [Tóm tắt]
This Is Your Brain on Music - Daniel Levitin [Tóm tắt]...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều