The Order of Time (2017) unpacks the latest research in physics to turn our everyday concept of time on its head. What we perceive and experience as a linear movement, from past to present and into the future, is little more than a trick of the mind. The reality, Carlo Rovelli shows, is a whole lot more interesting and bizarre.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng BIBOX.

Bạn vào mục Tóm tắt sách trên Sachchuan để đọc nhé.

Hoặc TẢI VỀ EPUB 

         TẢI VỀ PRC 

Chúc bạn có những giây phút đọc sách vui vẻ!

The Mathematics of Love - Hannah Fry [Tóm tắt]
The Mathematics of Love - Hannah Fry [Tóm tắt]...
The Particle at the End of the Universe - Sean Carroll [Tóm tắt]
The Particle at the End of the Universe - Sean Carroll [Tóm tắt]...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều