The Language Instinct (1994) provides an in-depth look into the origins and intricacies of language, offering both a crash course in linguistics and linguistic anthropology along the way. By examining our knack for language, the book makes the case that the propensity for language learning is actually hardwired into our brains.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng BIBOX.

Bạn vào mục Tóm tắt sách trên Sachchuan để đọc nhé.

Hoặc TẢI VỀ EPUB 

         TẢI VỀ PRC 

Chúc bạn có những giây phút đọc sách vui vẻ!

The Knowledge Illusion - Steven Sloman & Philip Fernbach [Tóm tắt]
The Knowledge Illusion - Steven Sloman & Philip Fernbach [Tóm tắt]...
The Man Who Solved the Market - Gregory Zuckerman [Tóm tắt]
The Man Who Solved the Market - Gregory Zuckerman [Tóm tắt]...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều