In Simply Complexity, Neil F. Johnson presents an introduction to complexity theory, explaining what complex systems are, where we can spot them in everyday life and how we can benefit from understanding complexity. Although a young field, complexity science already offers us ways to help explain and potentially avoid complex phenomena, such as traffic jams, financial market crashes and modern warfare.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng BIBOX.

Bạn vào mục Tóm tắt sách trên Sachchuan để đọc nhé.

Hoặc TẢI VỀ EPUB 

         TẢI VỀ PRC 

Chúc bạn có những giây phút đọc sách vui vẻ!

Sex, Lies, and Handwriting - Michelle Dresbold, with James Kwalwasser [Tóm tắt]
Sex, Lies, and Handwriting - Michelle Dresbold, with James Kwalwasser [Tóm tắt]...
Soccermatics - David Sumpter [Tóm tắt]
Soccermatics - David Sumpter [Tóm tắt]...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều