Chân thành cảm ơn anh Thanh Le - một bác sỹ tâm huyết đã đóng góp cho kho sách Y của chúng ta những cuốn sách tiêu biểu này.
Các bác vào Kho sách PDF --> Y học học thuật tải về nhé
1. The Spine Rothman Simeone
2. Surgical Anatomy and Techniques to the Spine
3. Spine Surgery
4. Spinal Disorders
5. Spinal Deformity (2018)
6. Physical examination of the spine
7. Pocket Atlas of Spine Surgery nodrm copy
8. Pitfalls in Cervical Spine Surgery
9. Pathogenesis of Idiopathic Scoliosis (2018)
10. Orthopedic Traumatology: An Evidence-Based Approach
11. Master Techniques in Orthopaedic Surgery: The Spine
12. Lumbar Spinal Imaging in Radicular Pain and Related Conditions (2010)
13. Spinal Imaging and Image Analysis
14. Image-Guided Spine Interventions
15. Image-Guided Percutaneous Spine Biopsy (2017)
16. Clinical Anatomy of the Spine
17. Emergency Orthopedics
18. Diagnostic Imaging Spine
19. Spinal Cord and Spinal Column Tumors
20. Balloon Kyphoplasty
21. Atlantoaxial Fixation Techniques (2018)
TOP 10 CUỐN SÁCH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT THÁNG 11
...
Thuật thiết lập chiến lược kinh doanh [Tóm tắt]
Thuật thiết lập chiến lược kinh doanh [Tóm tắt]...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều