Có tất cả 4 chương trình khuyến mãi. Xem và áp dụng.
Mua B2 tặng bao da, giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Mua B2 tặng bao da, giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Mua Likebook Mimas tặng bút, bao da, giá để bàn và kho Sachchuan
Mua Máy đọc sách Likebook Mimas tặng bút wacom, bao da, giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Mua Likebook Mars tặng bao da, giá để bàn, kho sachchuan
Khách hàng mua máy đọc sách Likebook Mars tặng bao da, giá để bàn, kho sachchuan miễn phí trọn đời
Mua Likebook Muses tặng bao da, giá để bàn, kho sachchuan
Khách hàng mua máy đọc sách Likebook Muses tặng bút wacom, bao da, giá để bàn, kho sách chuẩn miễn phí trọn đời