Có tất cả 5 chương trình khuyến mãi. Xem và áp dụng.
Mua B2 tặng bao da, giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Mua B2 tặng bao da, giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Mua Mimas tặng, bao da, giá để bàn, dán màn hình, kho Sachchuan
Mua Máy đọc sách Likebook Mimas tặng bút wacom, bao da, giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Mua Mars tặng bao da, dán màn hình, kho sachchuan, kho sách PDF
Khách hàng mua máy đọc sách Likebook Mars tặng bao da, miếng dán màn hình kho sách PDF và kho sachchuan miễn phí trọn đời
Mua Muses tặng bao da, dán màn hình, kho sachchuan, kho sách PDF
Likebook Muses tặng bao da, giá để bàn, dán màn hình, kho sachchuan, kho sách PDF miễn phí trọn đời
Mua Alita tặng, bao da, giá để bàn, dán màn hình, kho Sachchuan
Mua Máy đọc sách Likebook Alita tặng bút wacom, bao da, giá để bàn, dán màn hình và kho Sachchuan, kho sách PDF miễn phí trọn đời