Franchise Your Business (2016) reveals the ins and outs of setting up a business franchise. From winning over franchisees to ensuring your brand’s quality across branches, these blinks are a practical guide to franchising, helping you to scale up your business with a powerful growth strategy.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng BIBOX.

Bạn vào mục Tóm tắt sách trên Sachchuan để đọc nhé.

Hoặc TẢI VỀ EPUB 

         TẢI VỀ PRC 

Chúc bạn có những giây phút đọc sách vui vẻ!

Founders at Work - Jessica Livingston [Tóm tắt]
Founders at Work - Jessica Livingston [Tóm tắt]...
Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet [Tóm tắt]
Bán hàng thông minh qua điện thoại và Internet [Tóm tắt]...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều