Designing Your Life (2016) is about taking control of your life by creating a plan that’ll do away with an uninspired nine-to-five routine and usher in a career that you really love. You’ll find advice and exercises that will point you toward your true calling, along with progressive ideas that challenge the limitations of traditional career counseling.

“I love this practical, no-nonsense approach to the often nebulous topic of identifying the life you want to lead.” – Ben H, Head of Content at Blinkist

Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng BIBOX.

Bạn vào mục Tóm tắt sách trên Sachchuan để đọc nhé.

Hoặc TẢI VỀ EPUB 

         TẢI VỀ PRC 

Chúc bạn có những giây phút đọc sách vui vẻ!

Digital Minimalism - Cal Newport [Tóm tắt]
Digital Minimalism - Cal Newport [Tóm tắt]...
Đánh giá máy đọc sách Likebook Muses trên Amazon
...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều