TỔNG HỢP TOÀN BỘ SÁCH Y, GIÁO TRÌNH Y TRÊN KHO SÁCH PDF CỦA BIBOX TẶNG KHÁCH HÀNG

(Bài cuối)

 1. [Sổ tay lâm sàng] Sổ tay Cấp cứu Nội khoa 3e [Chuyên ngành nâng cao]
 2. [Sổ tay lâm sàng] Harpers Hình minh họa Hóa sinh Y học 30e [Chuyên ngành nâng cao]
 3. [Sổ tay lâm sàng] Y tế Cộng đồng Giáo trình dành cho Sinh viên [Cơ sở]
 4. [Sổ tay lâm sàng] Irwin và Rippe Cẩm nang hồi sức nội khoa 6e [Chuyên ngành nâng cao]
 5. [Sổ tay lâm sàng] Sổ tay lâm sàng Nội khoa 4e (Sách dịch) [Chuyên ngành nâng cao]
 6. [Sổ tay lâm sàng] Cecil Nội khoa Lâm sàng Căn bản 8e [Chuyên ngành nâng cao]
 7. [Sổ tay lâm sàng] Trở thành một thầy thuốc giỏi, Những gì mỗi sinh viên và bác sĩ cần biết [Cơ sở]
 8. [Sổ tay lâm sàng] Nghệ thuật và Khoa học của Khám Tim lâm sàng [Chuyên ngành nâng cao]
 9. [Sổ tay lâm sàng] Atlas Sinh Lý Học (Sách dịch) [Chuyên ngành nâng cao]
 10. [Sổ tay lâm sàng] Browse Triệu chứng học Ngoại khoa 5e [Chuyên ngành cơ sở]
 11. [Sổ tay lâm sàng] Chamberlain Dấu hiệu và Triệu chứng trong thực hành lâm sàng nội khoa 13e [Chuyên ngành cơ sở]
 12. [Sổ tay lâm sàng] FlashCards Chẩn đoán và Điều trị Nội khoa [Chuyên ngành nâng cao]
 13. [Sổ tay lâm sàng] Dawson Giải phẫu học và các kỹ thuật mổ căn bản 4e [Chuyên ngành nâng cao]
 14. [Sổ tay lâm sàng] John Murtagh Tài liệu giáo dục người bệnh 6e [Chuyên ngành nâng cao]
 15. [Sổ tay lâm sàng] Ferri Netter Tài liệu Giáo dục người bệnh 2/e [Chuyên ngành nâng cao]
 16. [Sổ tay lâm sàng] Taylor Cẩm nang Chẩn đoán phân biệt 3/e [Chuyên ngành nâng cao]
 17. [Sổ tay lâm sàng] Cẩm nang Lâm sàng ICU 2/e [Chuyên ngành nâng cao]
 18. [Sổ tay lâm sàng] Sổ tay Nghiên cứu lâm sàng 2/e [Chuyên ngành nâng cao]
 19. [Sổ tay lâm sàng] Các kỹ năng nghe tiếng Tim và Phổi, 5/e [Chuyên ngành nâng cao]
 20. [Sổ tay lâm sàng] Sabatine Sổ tay lâm sàng nội khoa 6e [Chuyên ngành nâng cao]
 21. [Sổ tay lâm sàng] Sổ tay Tương tác thuốc bất lợi dành cho Bác sĩ kê đơn 2e [Chuyên ngành nâng cao]
 22. [Sổ tay lâm sàng] Macleod Kỹ năng Chẩn đoán Lâm sàng 2e [Chuyên ngành nâng cao]
 23. [Sổ tay lâm sàng] Seidel Hướng dẫn Khám lâm sàng 8/e [Chuyên ngành nâng cao]
 24. [Sổ tay lâm sàng] Nghệ thuật và Khoa học của Khám lâm sàng Tim mạch 2e [Chuyên ngành nâng cao]
 25. [Giải phẫu học] Martini Giản yếu Giải phẫu và Sinh lý người, Phiên bản 7 [Chuyên ngành nâng cao]
 26. [Giải phẫu học] Giải phẫu học mặt cắt bằng CT và MRI, Phiên bản thứ 4 [Chuyên ngành nâng cao]
 27. [Giải phẫu học] Seeley Giải phẫu và Sinh lý học Người Phiên bản 11 [Chuyên ngành nâng cao]
 28. [Giải phẫu học] Atlas Giải phẫu người, Phần nội tạng (Sách Dịch) [Cơ sở]
 29. [Giải phẫu học] Giản Yếu Giải Phẫu Người [Cơ sở]
 30. [Giải phẫu học] Giáo Trình Giải Phẫu Sinh Lý Người [Cơ sở]
 31. [Giải phẫu học] Bài giảng giải phẫu học [Cơ sở]
 32. [Giải phẫu học] Netter Hình minh họa Y khoa: Hệ thống Nội tiết, Phiên bản 2 [Chuyên ngành nâng cao]
 33. [Giải phẫu học] Inderbir Singh Giáo trình Giải phẫu học Thần kinh Người: căn bản và lâm sàng [Phiên bản 10] [Cơ sở]
 34. [Giải phẫu học] Thần kinh học lâm sàng và Giải phẫu học thần kinh: Cách tiếp cận dựa trên định khu [Chuyên ngành nâng cao]
 35. [Giải phẫu học] Seeley Giải phẫu và Sinh lý học người Phiên bản 11e [Chuyên ngành nâng cao]
 36. [Giải phẫu học] Ross & Wilson Sổ tay Giải phẫu và Sinh lý học 2019 [Chuyên ngành nâng cao]
 37. [Giải phẫu học] Giải phẫu học lâm sàng dành cho Sinh viên Y khoa và các bác sĩ trẻ 14e [Chuyên ngành nâng cao]
 38. [Giải phẫu học] Atlas giải phẫu ngoại khoa (Sách dịch) [Cơ sở]
 39. [Giải phẫu học] Giải phẫu và Sinh lý học căn bản (Tiếng Việt) [Cơ sở]
 40. [Giải phẫu học] Giáo trình Giải phẫu học Căn bản 2e [Cơ sở]
 41. [Sinh lý học] Sinh lý học buồng trứng và ứng dụng lâm sàng 3e [Chuyên ngành nâng cao]
 42. [Sinh lý học] Sinh lý học thận và dịch – điện giải Sơ sinh, phiên bản thứ 3 [Chuyên ngành nâng cao]
 43. [Sinh lý học] Hệ thống Cơ xương khớp, 2e [Chuyên ngành nâng cao]
 44. [Sinh lý học] Netter Thẻ Flash ôn tập Sinh lý học, phiên bản 2 [Chuyên ngành nâng cao]
 45. [Sinh lý học] Vander Giáo trình sinh lý học người, Phiên bản 15 [Cơ sở]
 46. [Sinh lý học] Seeley Giải phẫu và Sinh lý học căn bản 9e [Chuyên ngành nâng cao]
 47. [Sinh lý học] Nguyên lý giải phẫu và sinh lý học người 15e [Chuyên ngành nâng cao]
 48. [Sinh lý học] Guyton&Hall Giáo trình Sinh lý học y học 13e [Cơ sở]
 49. [Sinh lý học] Cầm máu và huyết khối trong thực hành lâm sàng [Chuyên ngành nâng cao]
 50. [Sinh lý học] Các rối loạn Sinh lý Điện học của Tim 2e [Chuyên ngành nâng cao]
 51. [Sinh lý học] Sinh lý học Y học, Các nguyên tắc cho Lâm sàng Nội khoa [Chuyên ngành nâng cao]
 52. [Sinh lý học] Giải Phẫu Sinh Lý - Sách dùng dạy học trong các trường Trung học y tế [Chuyên ngành cơ sở]
 53. [Sinh lý học] Giản yếu Giải phẫu và Sinh lý người, Phiên bản 7 [Chuyên ngành nâng cao]
 54. [Sinh lý học] Giải phẫu và Sinh lý học Người Phiên bản 11 [Chuyên ngành nâng cao]
 55. [Sinh lý học] Sinh Lý Tim Mạch Ứng Dụng Trong Lâm Sàng [Chuyên ngành cơ sở]
 56. [Sinh lý học] Giáo Trình Giải Phẫu Sinh Lý Người – ĐH Quốc Gia Hà Nội [Cơ sở]
 57. [Sinh lý học] Sinh Lý Học Y Khoa – Tập 1 [Cơ sở]
 58. [Sinh lý học] Sinh Lý Học Y Khoa – Tập 2 [Cơ sở]
 59. [Sinh lý học] Giải phẫu học cho các nhà điện sinh lý tim [Chuyên ngành nâng cao]
 60. [Sinh lý học] Các Khái niệm về Sinh Lý học Tim mạch 2e [Chuyên ngành cơ sở]
 61. [Sinh lý học] Sinh lý học Tim mạch, Ấn bản thứ 9 [Chuyên ngành nâng cao]
 62. [Sinh lý học] Netter Hình minh họa Y khoa: Hệ thống Nội tiết, Phiên bản 2 [Chuyên ngành nâng cao]
 63. [Sinh lý học] Giáo trình Huyết động học lâm sàng [Phiên bản 2] [Cơ sở]
 64. [Sinh lý học] Ôn tập kiểm tra Sinh lý học và chuẩn bị cho kỳ thi USMLE [Chuyên ngành nâng cao]
 65. [Sinh lý học] Giáo trình Giải phẫu và Sinh lý học 2e [Cơ sở]
 66. [Sinh lý học] Sinh lý học Tim mạch và ứng dụng lâm sàng 9e [Chuyên ngành nâng cao]
 67. [Sinh lý học] Sổ tay Giải phẫu và Sinh lý học 2019 [Chuyên ngành nâng cao]
 68. [Sinh lý học] Lâm sàng Cầm máu và huyết khối 3e [Chuyên ngành nâng cao]
 69. [Sinh lý học] Sinh lý học người 15e (2018) [Chuyên ngành nâng cao]
 70. [Sinh lý học] Thẻ minh họa hướng dẫn ôn thi Sinh lý học [Chuyên ngành nâng cao]
 71. [Sinh lý học] Ôn tập Sinh lý học y học 25/e [Chuyên ngành nâng cao]
 72. [Sinh lý học] Sinh lý và Giải phẫu người căn bản 7e [Chuyên ngành nâng cao]
 73. [Sinh lý học] Giáo trình Sinh lý học toàn tập, 2e [Cơ sở]
 74. [Sinh lý học] Sinh lý học người 6e [Chuyên ngành nâng cao]
 75. [Sinh lý học] Sinh lý học Người 14e [Chuyên ngành nâng cao]
 76. [Sinh lý học] Tiếp cận Lâm sàng Sinh lý học Hô hấp [Chuyên ngành nâng cao]
 77. [Sinh lý học] Hình ảnh học Tim trong Điện Sinh lý học [Chuyên ngành nâng cao]
 78. [Sinh lý học] Sinh lý học Hô hấp Căn bản 9e [Chuyên ngành nâng cao]
 79. [Sinh lý học] Vai trò của Ty thể trong Bệnh Tim [Chuyên ngành nâng cao]
 80. [Sinh lý học] Atlas Sinh Lý Học [Chuyên ngành cơ sở]
 81. [Sinh lý học] Sinh lý học thai nhi và trẻ sơ sinh 4e toàn tập [Chuyên ngành nâng cao]
 82. [Sinh lý học] Giải phẫu và Sinh lý học đại cương 10e [Cơ sở]
 83. [Hóa sinh] Netter Atlas/Giáo trình Hóa sinh lâm sàng căn bản [Cơ sở]
 84. [Hóa sinh] Harpers Hình minh hoạ hoá sinh, phiên bản 2019 [31e] [Chuyên ngành nâng cao]
 85. [Hóa sinh] Hóa sinh lâm sàng [Cơ sở]
 86. [Hóa sinh] Thực Tập Hóa Sinh [Cơ sở]
 87. [Hóa sinh] Hóa sinh lâm sàng [Cơ sở]
 88. [Hóa sinh] Giáo trình Sinh Học Người – ĐH Quốc Gia Hà Nội [Cơ sở]
 89. [Hóa sinh] Sinh học tế bào toàn tập, Phiên bản 3 [2019] [Chuyên ngành nâng cao]
 90. [Hóa sinh] Harper Giáo trình Hóa sinh minh họa [Phiên bản thứ 31] [Cơ sở]
 91. [Hóa sinh] Hóa Sinh Lâm Sàng – 555 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Và Đáp Án [Chuyên ngành cơ sở]
 92. [Hóa sinh] Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng [Chuyên ngành cơ sở]
 93. [Hóa sinh] Hóa sinh lâm sàng [Chuyên ngành cơ sở]
 94. [Hóa sinh] Hướng dẫn Ôn thi Hóa sinh trực quan 7e [Chuyên ngành cơ sở]
 95. [Hóa sinh] Hóa sinh Y học, Phương pháp tiếp cận Phân tử [Chuyên ngành nâng cao]
 96. [Hóa sinh] Hóa sinh Y học cơ bản, Phương pháp tiếp cận Lâm sàng 4e [Chuyên ngành cơ sở]
 97. [Hóa sinh] Giới thiệu về Hóa Dược 2e [Cơ sở]
 98. First Aid cho USMLE Bước 1 2020, Phiên bản 30 [Sách USMLE]
 99. Thẻ Flash ôn thi USMLE Dược lý Step 1 [Sách USMLE]
 100. Bài giảng lý thuyết giải phẫu bệnh
 101. Netter’s Atlas Khoa học thần kinh, phiên bản 3e [Atlat Netter]
 102. [Atlat Netter] Bệnh học & Atlas Bệnh truyền nhiễm Netter [Chuyên ngành cơ sở]
 103. Khám lâm sàng chỉnh hình của Netter – Tiếp cận dựa trên bằng chứng, Phiên bản thứ 3 [Atlat Netter]
 104. [Giải phẫu học] Atlas Giải phẫu Khung chậu và Phẫu thuật Phụ khoa, Phiên bản 4 [Chuyên ngành nâng cao]
 105. Mayo Clinic Cẩm nang Điện sinh lý tim [Tim mạch]
 106. [Tim mạch] Braunwald Giáo trình Nội tim mạch, Phiên bản 11 [2019] [Cơ sở]
 107. John Lore – Atlas Phẫu thuật đầu cổ, toàn tập 4e - Tập 1 [Tai mũi họng]
 108. John Lore – Atlas Phẫu thuật đầu cổ, toàn tập 4e - Tập 2 [Tai mũi họng]
 109. [Tai mũi họng] Cummings Giáo trình Tai Mũi Họng – Phẫu thuật Đầu Cổ [toàn tập], Phiên bản thứ 6 [Cơ sở]
 110. Toàn tập Chẩn đoán và Điều trị các rối loạn khớp Vai, Phiên bản 3, Vol 1 [Chấn thương]
 111. Toàn tập Chẩn đoán và Điều trị các rối loạn khớp Vai, Phiên bản 3, Vol 2 [Chấn thương]
 112. Giải Phẫu Người
 113. Máy thở là gì?
 114. COVID-19 - How to safely optimize NIV therapy
 115. Hồi sức Nhi khoa – Những tranh cãi hiện nay, ấn bản 2020 [Cấp cứu nội khoa]
 116. Thực hành lâm sàng Thần kinh học – Tập 2. Triệu chứng học Thần kinh [Chuyên ngành cơ sở]
 117. [Ngoại khoa] Cấp cứu Ngoại khoa (Dành cho sau đại học) - Tập 1 [Cơ sở]
 118. [Ngoại khoa] Cấp cứu Ngoại khoa (Dành cho sau đại học) - Tập 2 [Cơ sở]
 119. Fitting the Human
 120. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (13th Edition)
 121. Handbook of Human Factors and Ergonomics in Health Care and Patient Safety
 122. Giáo trình Dược lý học – ĐH Y Hà Nội
 123. Ngoại khoa cơ sở – Đại học Y Hà Nội
 124. Nội khoa cơ sở - Tập 1, Đại học Y Hà Nội
 125. Nội khoa cơ sở - Tập 2, Đại học Y Hà Nội
 126. Bài giảng Gây mê hồi sức - Tập 1, Đại học Y Hà Nội
 127. Bài giảng Gây mê hồi sức - Tập 2, Đại học Y Hà Nội
 128. Bài giảng ung thư học - Đại học Y Hà Nội
 129. Bài giảng Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
 130. Bài giảng nhãn khoa - Đại học Y Hà Nội
 131. Bài giảng chẩn đoán hình ảnh - Đại học Y Hà Nội
 132. Giáo trình Y học hạt nhân - ĐH Y Hà Nội
 133. Sức khỏe nghề nghiệp - ĐH Y Dược Hải Phòng
 134. Giáo trình mô học - Đại học Y Hà Nội
 135. Giáo trình Lý Sinh Y Học - Đại học Y Hà Nội
 136. Ký Sinh Trùng Trong Lâm Sàng - ĐH Y Hà Nội
 137. Bài giảng Tâm lý y học, Y đức - Đại học Y Hà Nội
 138. Giải phẫu bệnh học - Đại học Y Hà Nội
 139. Điều dưỡng cơ bản, sách đào tạo cử nhân điều dưỡng - Tập 1
 140. Điều dưỡng cơ bản, sách đào tạo cử nhân điều dưỡng - Tập 2
 141. Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, sách đào tạo Bác sĩ đa khoa
 142. Miễn dịch học - Đại học Y Hà Nội
 143. Hóa học đại cương, sách dành cho đào tạo Bác sĩ đa khoa
 144. Bài giảng Mô phôi phần Mô học, sách đào tạo bác sĩ y khoa
 145. Vi sinh vật y học, sách đào tạo bác sĩ đa khoa
 146. Giáo trình Kinh tế y tế và Bảo hiểm y tế, sách đào tạo bác sĩ đa khoa
 147. Di truyền y học, đào tạo Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Hà Nội
 148. Tổ chức và quản lý y tế - Đại học y khoa Thái Nguyên
 149. Da liễu học, dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa
 150. Giáo Trình Tâm Thần Học - ĐH Thái Nguyên
 151. Sổ tay Covid 19
 152. Plastic Surgery (3E): Volume 1: Principles
 153. Plastic Surgery (3E): Volume 2: Aesthetic Surgery
 154. Plastic Surgery (3E): Volume 4: Trunk and Lower Extremity
 155. Plastic Surgery (3E): Volume 3: Craniofacial, Head and Neck Surgery and Pediatric Plastic Surgery
 156. Plastic Surgery (3E): Volume 5: Breast
 157. Plastic Surgery (3E): Volume 6: Hand and Upper Extremity
 158. Các trường hợp cấp cứu cơ xương khớp [Nội khoa]
 159. Kỹ thuật phẫu thuật trong phẫu thuật chỉnh hình ung thư, ấn bản thứ 2 [Ngoại khoa]
 160. Nội tiết học trong thực hành lâm sàng, 2021 [Nội khoa]
 161. Tránh và quản lý các biến chứng trong phẫu thuật hàm mặt thẩm mỹ 2020 [Ngoại khoa]
 162. Đánh giá tiền phẫu, Phương pháp tiếp cận dựa trên trường hợp, 2021 [Ngoại khoa]
 163. Textbook of Assisted Reproductive Technologies Laboratory and Clinical Perspectives
 164. Handbook of Signs & Symptoms
 165. Harrison's Infectious Diseases
 166. Nhi Khoa Chương Trình Đại Học [Tập 1]
 167. Nhi Khoa Chương Trình Đại Học [Tập 2]
 168. Giáo trình giảng dạy Đại học - Bài giảng Chấn thương chỉnh hình
DANH SÁCH SÁCH Y HỌC BIBOX HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH - Bài chín
Trên đây là toàn bộ sách y học, giáo trình y khoa, các sách chuyên ngành,….. có sẵn trên kho sách PDF của Bibox:...
Câu hỏi thường gặp
Chuyên mục giải đáp các câu hỏi của quý khách hàng trong quá trình Tìm hiểu, Lựa chọn và Sử dụng máy đọc sách Bibox....
Bibox
Lorem ipsum dolor sit amet, justo aliquid reformidans ea vel, vim porro dictas et, ut elit partem invidunt vis. Saepe melius complectitur eum ea. Zril delenit vis ut. His suavitate rationibus in, tale discere ceteros eu nec. Vel ut utamur laoreet vituperata, in discere contentiones definitionem ius.
Chi tiết
Bài viết liên quan
Bibox September 13, 2023

Máy đọc sách cho sinh viên trường Y và bác sĩ: Đối tác đắc lực trong học tập và nghiên cứu y học

Ngành y học luôn tiến bộ và phát triển nên luôn yêu cầu cả sinh viên và các bác sĩ phải duy trì việc học tập cả đời để luôn nắm bắt kiến thức và cập nhật những tiến bộ mới nhất. Một công cụ mạnh giúp đội ngũ y bác sĩ và sinh viên trường y trong hành trình dài này chính là một chiếc máy đọc sách ...
Lượt xem 898 Chi tiết
Bài viết mới nhất
Bibox November 29, 2023

MÁY ĐỌC SÁCH ANDROID CŨ - CÁC LƯU Ý KHI MUA

Hiện tại trên thị trường máy đọc sách tiếng việt (giao diện là tiếng Việt) có dòng máy đọc sách android đang hỗ trợ. Với hai hãng mạnh hiện nay là Onyx Boox hướng đến phân khúc cao cấp và Haoqing (tiền thân là Boyue) hướng đến phân khúc phổ thông hơn. Khi chọn mua các máy đọc sách android đ...
Bình luận 0 Lượt xem 778 Chi tiết
Bibox September 13, 2023

Máy đọc sách cho sinh viên trường Y và bác sĩ: Đối tác đắc lực trong học tập và nghiên cứu y học

Ngành y học luôn tiến bộ và phát triển nên luôn yêu cầu cả sinh viên và các bác sĩ phải duy trì việc học tập cả đời để luôn nắm bắt kiến thức và cập nhật những tiến bộ mới nhất. Một công cụ mạnh giúp đội ngũ y bác sĩ và sinh viên trường y trong hành trình dài này chính là một chiếc máy đọc sách ...
Bình luận 0 Lượt xem 898 Chi tiết
Bibox May 03, 2023

SO SÁNH MÁY ĐỌC SÁCH 6INCH MEEBOOK M6 VÀ LIKEBOOK LEMON READ M1

Hai mẫu máy đọc sách android 6 inch của hãng Boyue và Haoqing là Likebook Lemon Read M1 (2021) và Meebook M6 (2023) có những điểm chung và khác biệt gì? Mến mời các bác yêu sách tham khảo video mang cảm tính cá nhân của Bibox về 2 mẫu máy đọc sách này, từ đó dựa vào nhu cầu đọc của bản thân, tầm...
Bình luận 0 Lượt xem 946 Chi tiết
Bài viết xem nhiều
Admin 2 September 18, 2017

Học tiếng anh qua tuần báo Song Ngữ cùng Bibox

Học tiếng anh bằng cách đọc tin tức luôn là một trong những cách hiệu quả nhất vì nội dung gần gũi với cuộc sống, dễ ghi nhớ và sử dụng được ngay.  Mỗi sáng thứ 7 Bibox sẽ mang đến bạn một số báo Song ngữ mới, hi vọng sẽ là người bạn hữu ích cùng bạn nâng cao kỹ năng Tiếng Anh của mình....
Lượt xem 3943 Chi tiết