Nick: Amazon customer (5 sao) Fast, sharp, great e-ink reader

11/12/2018

This is the e-ink ereader you are looking for. I have had several Kindles and Nooks and also a Boox I86, this is the best of the lot. So far (after only a few days) it is great. The responsiveness is light years ahead of past generation e-ink readers. I will update the review in a few months if necessary.

Pros: Good size, Responsive, Android 6.0, Google play support out of the box, Good gray scale, Wifi and Bluetooth etc., SD card slot (but lots of memory already), headphone jack, good battery life.

Cons: None so far that aren't already associated with e-ink,

I recommend installing KO reader for a good reading experience and f-prot (side load) for open source apps. When you upgrade the firmware it may make the language chinese, find a you tube video to get to the right menu's to get back to english.

Đây là máy đọc sách màn hình e-ink mà bạn đang tìm kiếm. Tôi đang sở hữu một số sản phẩm máy đọc sách như Kindle, Nook và cả Boox I86, đây là máy đọc sách tốt nhất trong rất nhiều thiết bị. Cho đến nay (chỉ sau một vài ngày), thiết bị này thật tuyệt vời. Độ nhạy cao hơn nhiều so với các máy đọc sách màn hình e-ink thế hệ trước đó. Tôi sẽ cập nhật phần đánh giá trong vài tháng nếu cần.

Ưu điểm: Kích thước chuẩn, độ nhạy cao, Android 6.0, hỗ trợ Google play bên ngoài hộp, mức độ đậm nhạt tiêu chuẩn, Wifi và Bluetooth…khe cắm thẻ nhớ (tuy nhiên bộ nhớ cũng rất nhiều), lỗ cắm tai nghe, tuổi thọ pin cao.

Nhược điểm: Cho đến nay không có thiết bị đọc sách nào mà không gắn liền  với màn hình e-ink, tôi đề xuất cài đặt máy đọc sách KO giúp mang lại trải nghiệm đọc sách tốt hơn và f-prot (sideload) cho các ứng dụng mã nguồn mở. Khi bạn nâng cấp phần cứng, thiết bị có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung, hãy tìm kiếm một video trên Youtube để được hướng dẫn chính xác quay trở về ngôn ngữ tiếng Anh.

Nick: Bryan Lowe (5 sao) Works Well for Me

29/01/2019

After installing the App Greenify, the battery life is great. I am running the Google setup on this. Can't get the Google Calendar to work, but all else does. Using Kobo, Libby, Kindle, Pocket, Workflowy, IHeartRadio, Keep, Bring, Audible. I can play Audible books and more through the Bluetooth on my car radio. Works with Bluetooth keyboard. For me, it is mostly an e-reader, but the other options are rather handy, especially the car audio options. Today I listened to several stories on Pocket using the text to speech feature on Pocket.

Sau khi cài đặt Ứng dụng Greenify, tuổi thọ pin rất tốt. Tôi đang chạy thiết lập Google trên ứng dụng này. Lịch Google không hoạt động, tuy nhiên tất cả những ứng dụng khác hoạt động bình thường. Sử dụng Kobo, Libby, Kindle, Pocket, Workflowy, IHeartRadio, Keep, Mang, Audible. Tôi có thể sử dụng sách Audible và nhiều loại nữa thông qua Bluetooth nối với đài trên xe ô tô của mình. Hoạt động bằng bàn phím Bluetooth. Đối với tôi, đây chủ yếu là một máy đọc sách điện tử, tuy nhiên các tùy chọn khác khá tiện dụng, đặc biệt là các tùy chọn âm thanh xe hơi. Hôm nay tôi đã nghe một vài câu chuyện về thiết bị Pocket bằng cách sử dụng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói trên Pocket.

Nick: Spiv (5 sao) Versatile E-reader

09/01/2019

The Likebook Mars eReader is my first eReader. I'm very pleased with my purchase. The screen is beautiful and easy to read. I find the e-ink screen far easier on my eyes than reading on a computer or phone. It's super quick and responsive. The LED lighting is evenly distributed across the screen and can be adjusted to remove blue color for reading prior to bed. Lots of storage and an expansion card slot means I'll always have plenty to read. I was able to activate the Google Play store, so I'm able to install Android Apps, which expands the utility of this device and allows access to a variety of book sources (e.g., Kindle Store, Google, your local library, downloaded books, etc.). The Likebook Mars also handles PDF files quite nicely! I've installed the KOReader and the Libby app so I can easily borrow books from my local library over WiFi. I've been able to install additional Truetype fonts, which is great. Adjusting reading preferences is easy. You can even adjust the contrast for words and pictures separately, which comes in handy at times. Another big plus for me is that I'm not subjected to advertisements when I use this device.

Máy đọc sách Likebook Mars là thiết bị đọc sách điện tử đầu tiên của tôi. Tôi rất hài lòng với việc mua hàng của mình. Màn hình rất đẹp và dễ đọc. Tôi thấy màn hình e-ink dễ nhìn hơn nhiều so với việc đọc sách trên máy tính hoặc điện thoại. Màn hình siêu nhanh và nhạy. Ánh sáng LED được phân bổ đều trên màn hình và có thể điều chỉnh nhằm loại bỏ ánh sáng xanh lam để đọc sách trước khi ngủ. Nhiều dung lượng lưu trữ và khe cắm thẻ mở rộng đồng nghĩa với việc tôi luôn có nhiều thứ để đọc. Tôi đã có thể kích hoạt cửa hàng Google Play, vì vậy tôi có thể cài đặt Ứng dụng Android, mở rộng tiện ích của thiết bị này và cho phép truy cập vào nhiều nguồn sách khác nhau (ví dụ: Cửa hàng Kindle, Google, thư viện nội bộ, sách đã tải xuống , v.v.) Likebook Mars cũng xử lý các tệp PDF khá độc đáo! Tôi đã cài đặt ứng dụng KO Reader và Libby để có thể dễ dàng mượn sách từ thư viện nội bộ qua WiFi. Tôi có thể cài đặt bổ sung các phông chữ Truetype, thật tuyệt vời. Thật dễ dàng để điều chỉnh sở thích đọc sách. Bạn thậm chí có thể điều chỉnh độ tương phản cho các từ và hình ảnh riêng biệt, đôi khi điều này rất có ích. Một điểm cộng lớn nữa đối với tôi đó là không phải xem quảng cáo khi sử dụng thiết bị này.

A few drawbacks: It's a fairly expensive device (though I think it's a good value), but it doesn't come with a case to protect it. The software needs some fine-tuning. It can be a little difficult to locate settings you want to change quickly. It misconjugates some English words (One book tells me that it's "3.97% readed" for example). It does not autorotate the text when you rotate the device (though you can manually set this pretty easily). My biggest complaint, though, is that no English dictionary is provided and the default dictionary appears to be Chinese. I have been able to install another dictionary, but it's been very difficult to find one that works properly. Though I'm glad that it's possible to modify this (Android devices being by nature very flexible), I cannot find any documentation that assists in making these modifications.

Một vài nhược điểm: Đây là một thiết bị khá đắt tiền (mặc dù tôi nghĩ giá trị của thiết bị rất cao), nhưng thiết bị không có vỏ đi kèm để bảo vệ máy. Phần mềm cần một số tinh chỉnh. Việc xác định vị trí cài đặt mà bạn muốn thay đổi nhanh chóng có thể gặp khó khăn. Thiết bị này hiểu sai một số từ tiếng Anh (Ví dụ, máy đọc sách cho tôi biết "3,97% đã đọc"). Thiết bị không tự động điều chỉnh văn bản khi bạn xoay thiết bị (mặc dù bạn có thể tự cài đặt bằng tay chế độ này khá dễ dàng). Tuy nhiên, khiếu nại lớn nhất của tôi đó là thiết bị này không trang bị từ điển tiếng Anh và từ điển mặc định dường như bằng tiếng Trung. Tôi có thể cài đặt một từ điển khác, nhưng rất khó để tìm một từ điển chính xác. Mặc dù tôi rất vui vì có thể sửa đổi chức năng này (các thiết bị Android về bản chất rất linh hoạt), tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào hỗ trợ thực hiện các sửa đổi này.

Overall, I'm very pleased with my purchase of the Likebook Mars and recommend it to anyone interested in a powerful and flexible eReader.

UPDATE: There aren't a whole lot of reviews of this device online. Another reviewer here has added one of them. I thought it might help a bit, so I added a little unboxing video I found online

UPDATE: After a few months with it, I'm continuing to find my Like book Mars easy and enjoyable to use. Battery life is good. Firmware is updated regularly. I'm adding some photos of it in action.

Nhìn chung, tôi rất hài lòng với việc mua Likebook Mars và giới thiệu thiết bị này cho bất kỳ ai quan tâm đến máy đọc sách điện tử đa năng và mạnh mẽ.

CẬP NHẬT: Không có nhiều đánh giá trực tuyến về thiết bị này. Một người đánh giá khác ở đây đã bổ sung một trong số các thiết bị này. Tôi nghĩ rằng việc này có thể giúp ích đôi chút, vì vậy tôi đã thêm một video mở hộp thiết bị mà tôi tìm thấy trực tuyến

CẬP NHẬT: Sau một vài tháng, tôi cảm thấy việc sử dụng máy đọc sách Like Mars thật dễ dàng và thú vị. Tuổi thọ pin cao. Phần sụn được cập nhật thường xuyên. Tôi đang bổ sung một số hình ảnh của thiết bị.

Nick: Tasha T (5 sao) Superb android e book reader which works for kindle books and pdf

16/12/2019

Needed an ebook reader that can access apps from google store like pdf reader apps and one that can easily run kindle but has sd card for expanded library. This e book reader has it all. Its like using an unlocked android phone as opposed to a locked to a system iphone.

My first thought was to select a 7 inch kindle and use it for pdf. But as I researched, I understood that pdf books need a screen size lightly larger then 7 inch so that you can read a page without scrolling left right. This one is 7.8" so it works well there too.

Only wish that every upgrade of software does not give you a scare as the screen fills up with Chinese characters with a small word suggesting alternate language change option! To the designer I would only say please give it an English makeover like most international products and then allow user to select language.

Now awaiting 10inch version from them.

Cần một máy đọc sách điện tử có thể truy cập các ứng dụng từ cửa hàng Google như các ứng dụng trên trình đọc pdf và một ứng dụng có thể dễ dàng chạy kindle nhưng có thẻ nhớ để làm thư viện mở rộng. Máy đọc sách điện tử này có tất cả những điều đó. Nó giống như việc sử dụng một chiếc điện thoại Android đã mở khóa, trái ngược với chiếc iphone hệ thống đã bị khóa.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là lựa chọn một thiết bị có kích thước 7 inch và sử dụng cho sách định dạng pdf. Nhưng khi tôi nghiên cứu, tôi hiểu rằng sách pdf cần kích thước màn hình lớn hơn 7 inch để bạn có thể đọc một trang mà không cần cuộn sang trái. Thiết bị này có kích thước 7,8 inch nên máy cũng hoạt động tốt với sách pdf.

Chỉ mong rằng mọi nâng cấp phần mềm sẽ không khiến bạn sợ hãi khi màn hình chứa toàn các ký tự tiếng Trung với một từ nhỏ gợi ý tùy chọn thay đổi ngôn ngữ thay thế! Đối với nhà thiết kế, tôi chỉ muốn nói xin vui lòng cung cấp cho thiết bị một lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh như hầu hết các sản phẩm quốc tế và sau đó cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ.

Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi phiên bản kích thước 10 inch từ thiết bị này

Nick: Son nguyen (5 sao) More than an e-reader, but don't expect it to be an e-ink tablet

4/1/2019

This is probably the best e-reader given the price because you can do much more with this than other e-readers like Kindles or Kobos. After installing the Google Play Store, you can install a bunch of Android apps and use it as a tablet for basic things like checking email, studying flashcards (Quizlet), reading ebooks (of course), browsing the web, listening to music and audio (with Bluetooth headphones) and so on. However, don't forget that it's supposed to be an E-READER NOT A TABLET! Look at the name! It's an LIKEBOOK NOT A LIKETABLET! A bunch of people in this comment section just forgot that fact and wrote negative reviews based on their expectations for a tablet.

That being said, not all Android apps will run smoothly on the Likebook as they do on a typical Android app, so you have to go through some trials and errors. I personally recommend Moon+ Reader Pro for reading all types of ebook including PDFs.

Thanks Boyue for making this great product. This is a godsend for saving my attention span and cognitive function from hypnotizing LED/LCD screens out there. I would like to see you make e-ink monitors that are more affordable than Dasung's. A10 inch monitor is fine too as long as it's below $600 so that students who have a tight budget like me can afford it without taking out more student loan.

Đây có lẽ là máy đọc sách điện tử tốt nhất với mức giá cho trước vì bạn có thể làm được nhiều hơn thế với thiết bị này so với các máy đọc sách điện tử khác như Kindle hoặc Kobo. Sau khi cài đặt cửa hàng Google Play, bạn có thể cài đặt một loạt các ứng dụng Android và sử dụng nó như một máy tính bảng cho những tác vụ cơ bản như kiểm tra email, nghiên cứu thẻ ghi chú (Quizlet), đọc sách điện tử (tất nhiên), trình duyệt web, nghe nhạc và âm thanh (với tai nghe Bluetooth), v…v… Tuy nhiên, đừng quên rằng nó được coi là một MÁY ĐỌC SÁCH ĐIỆN TỬ chứ không phải là một MÁY TÍNH BẢNG! Hãy nhìn vào cái tên! Đó là một LIKEBOOK CHỨ KHÔNG PHẢI LIKETABLET! Một nhóm người trong phần bình luận này đã quên đi thực tế đó và viết đánh giá tiêu cực dựa trên những kỳ vọng của họ đối với một chiếc máy tính bảng.

Tôi đang nói rằng, không phải tất cả các ứng dụng Android sẽ chạy trơn tru trên Likebook giống như trên một ứng dụng Android thông thường, vì vậy bạn phải trải qua một số thử nghiệm và lỗi. Cá nhân tôi khuyên dùng Moon + Reader Pro để đọc tất cả các loại sách điện tử kể cả PDF.

Cảm ơn Boyue đã tạo nên sản phẩm tuyệt vời này. Đây là một món quà của Thượng đế khi giúp tôi giảm bớt sự chú ý và nâng cao nhận thức về sự cám dỗ của màn hình LED / LCD ngoài kia. Tôi muốn thấy nhà sản xuất chế tạo màn hình e-ink có giá cả phải chăng hơn so với của Dasung. Màn hình A10 inch cũng OK miễn là dưới 600 USD để những sinh viên có ngân sách eo hẹp như tôi có thể chi trả mà không cần phải đi vay.

Nick: ShannaraRose (5 sao) Good Ereader with SD Card

18/03/2019

I did a lot of research before ordering my ereader. I got one of the first Kindles years ago, and I didn't care for it. I switched to reading with my color tablet but missed the ability to read outside. I have a large collection of ebooks, and I expect it to grow, so I wanted an sd card.

That ruled out most of the e-ink ereaders out there, but I've learned in the world of computers and electronic devices, plenty of storage tends to fill up fast.

The Likebook Mars was a bit intimidating, and I worried that I'd run into complications -- but I really didn't. The videos I watched on youtube while researching had given me enough knowledge that setup was pretty easy. You have to enable the Google framework before you can get to Google Play, but there is plenty of info on the net about that. I still haven't figured out how to get a Google Play shortcut on the apps, but I installed Chrome, and I can get to it easily there.

Tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu trước khi đặt hàng máy đọc sách điện tử. Tôi đã có một trong những máy đọc sách Kindle đầu tiên cách đây nhiều năm và tôi không quan tâm đến nó. Tôi chuyển sang đọc bằng máy tính bảng màu nhưng thiết bị này không có khả năng đọc sách ngoài trời. Tôi có một bộ sưu tập lớn sách điện tử và tôi hy vọng sẽ gia tăng số lượng, vì vậy tôi muốn mua một thẻ nhớ.

Thiết bị này đã loại bỏ hầu hết các thiết bị đọc sách màn hình e-ink ngoài kia, nhưng tôi đã học được trong thế giới máy tính và thiết bị điện tử, rất nhiều bộ nhớ có xu hướng bị đầy dữ liệu nhanh chóng.

Likebook Mars có một chút đáng lo sợ và tôi lo lắng rằng mình sẽ gặp rắc rối - nhưng tôi thực sự vẫn an toàn. Các video tôi đã xem trên youtube trong quá trình nghiên cứu đã giúp tôi hiểu rằng việc thiết lập khá dễ dàng. Bạn phải kích hoạt khung Google trước khi có thể truy cập Google Play, nhưng có rất nhiều thông tin trên mạng nói về điều này. Tôi vẫn chưa tìm ra cách tải phím tắt Google Play trên ứng dụng, nhưng tôi đã cài đặt được Chrome và tôi có thể truy cập dễ dàng từ đây.

Battery life - Wi-Fi does take it down a lot, but if you turn off Wi-Fi the charge lasts for a good 12+ hours of reading, maybe more.

I did find a bit of problem with the refresh rate when reading a book with illustrations - it tended to make the page 'ghost' with an imprint of previous pages or the letters got dim, but that only happened in the illustrated book and refreshing the page from the top menu would bring the page back to crispness.

So far, I am very happy with my purchase. I tried out several different readers with it, and eLibrary Manager really works well for me and gives me much better ability to sort books by the tags I have for the books on Calibre.

There was no issue getting the system to recognize the SD card. There is a tiny bit of offset on the location of the microUSB connection that makes it a little harder to connect than it should be, but no more than I've seen with a lot of peripherals. I'm glad I got the cover for it, though, because I do worry that the screen would be easier to scratch than glass if I carried it around without a cover.

I've got no complaints. The Likebook Mars does everything I wanted it to do, and if storage space is a big thing and you want more than is standard on the other available systems, it's the way to go.

Tuổi thọ pin - Wi-Fi sẽ làm giảm tuổi thọ pin rất nhiều, nhưng nếu bạn tắt Wi-Fi, tuổi thọ pin sẽ kéo dài hơn 12 giờ đọc, có thể nhiều hơn.

Tôi đã gặp phải một chút vấn đề với tốc độ làm mới khi đọc một cuốn sách có hình minh họa - nó có xu hướng khiến trang sách trở thành “ma” với dấu vết lưu lại của trang trước hoặc chữ cái bị mờ, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong sách có hình minh họa và làm mới trang từ menu trên cùng sẽ giúp trang sách sắc nét trở lại.

Cho đến nay, tôi rất hài lòng với việc mua hàng của mình. Tôi đã thử thiết bị này với nhiều máy đọc sách khác nhau và Trình quản lý thư viện điện tử thực sự hoạt động tốt với tôi và cho tôi khả năng phân loại sách tốt hơn theo các thẻ mà tôi có đối với sách trên Calibre.

Không có vấn đề gì để hệ thống nhận thẻ nhớ SD. Có một chút sai lệch đối với vị trí cắm microUSB khiến cho việc kết nối khó hơn một chút so với mức cần thiết, nhưng không khó hơn so với những gì tôi đã thấy trên nhiều thiết bị ngoại vi. Mặc dù vậy, tôi vui vì thiết bị đã có vỏ bọc, bởi tôi lo lắng rằng kính màn hình sẽ dễ trầy xước hơn nếu tôi mang đi khắp nơi mà không có vỏ bảo vệ.

Tôi không có khiếu nại. Likebook Mars làm mọi thứ tôi muốn, và nếu không gian lưu trữ là một điều quan trọng và nếu bạn muốn nhiều hơn là tiêu chuẩn trên các hệ thống có sẵn khác, đến lúc lựa chọn một thiết bị khác.

Nick: Mundiz (5 sao) Good Ereader with SD Card

27/3/2019

It's having both day and warm light i.e. candle light. The greatest advantage are the apps i.e. both kindle and playbook are available in one package. It's slim and easy to hold. The battery life is sufficiently ok. So easy to navigate through different things. The screen is crisp and design is great. Good buy for a seasoned reader.

Thiết bị này có cả ánh sáng ngày và ánh sáng ấm, hay ánh sáng nến. Ưu điểm lớn nhất là các ứng dụng, tức là cả kindle và playbook đều có sẵn trong gói thiết bị này. Thiết bị mỏng và dễ cầm. Tuổi thọ pin rất ổn. Vì vậy, dễ dàng để điều hướng thông qua những thứ khác nhau. Màn hình sắc nét và thiết kế tuyệt vời. Sự lựa chọn hiệu quả cho đọc giả dày dạn kinh nghiệm.

Nick: Loannis Afotinos (5 sao) Great e-reader with Google Play Store, Audio Jack, and Octa-core CPU!, Perfect Hardware

23/3/2019

This Likebook Mars, in terms of its hardware, is one of the best E-Ink devices currently available. 2 GB of RAM, the Octa-Core processor, 16 GB of internal storage, and an SD card slot (compatible with 128 GB cards max) make it very capable and responsive, especially when compared to previous similar devices Excellent e-ink reader.

It is fast, intuitive and lightweight enough that I can carry it around pretty much all day.

Google play works (need to activate ""Google framework"" in the android menu to make it work).

Calibre and moon+reader pro without a problem.

I highly recommend this reader for whoever wants to

Máy đọc sách Likebook Mars này, về phần cứng, là một trong những thiết bị có màn hình E-Ink tốt nhất hiện nay. RAM 2GB, bộ xử lý Octa-Core, bộ nhớ trong 16GB và khe cắm thẻ nhớ SD (tương thích tối đa với thẻ 128GB) giúp thiết bị phát huy tối đa khả năng và độ nhạy cao, đặc biệt khi so sánh với các thiết bị đọc sách màn hình e-ink tương tự trước đây.

Thiết bị này nhanh, trực quan và đủ nhẹ để tôi có thể mang theo khắp nơi cả ngày.

Google play hoạt động (cần kích hoạt “khung Google” trong menu android để kích hoạt).

Không gặp vấn đề gì với Calibre và moon + reader pro.

Tôi đánh giá cao máy đọc sách này cho bất cứ ai muốn sử dụng

Nick: Barbaran (5 sao) Probably one of the best Android Eink eReader!

23/3/2019

This device is really promising on the Hardware The point of this--a quad core processor and 2gb of ram--could have been to offer people a lightning fast e-reader with the abilities of a color tablet. Google Play and Google Books now work beautifully! This eReader is wonderful! Screen looks great. If you get this eReader, I highly recommend opening apps in the A2 mode, which makes them more adaptable to the eInk screen. eBooks in epub or mobi etc format are wonderful on this. PDF books that are from normal paperback sized books look great.

Thiết bị này thực sự hứa hẹn về Phần cứng Yếu tố quan trọng của thiết bị này - bộ xử lý lõi tứ và Ram 2GB - có thể cung cấp cho mọi người một thiết bị đọc sách điện tử nhanh như chớp với khả năng của một máy tính bảng màu. Google Play và Google Books hiện hoạt động rất tốt! Thiết bị đọc sách điện tử này thật tuyệt vời! Màn hình trông rất tuyệt. Nếu bạn nhận được thiết bị đọc sách điện tử này, tôi khuyên bạn nên mở các ứng dụng ở chế độ A2, điều này giúp chúng thích ứng hơn với màn hình e-ink. Sách điện tử ở định dạng epub hoặc mobi v…v… thật tuyệt vời trên thiết bị này. Sách PDF từ những cuốn sách khổ giấy thông thường trông rất tuyệt.

Nick: C. Hortor (5 sao) Good e-reader for Scribd

15/3/3019

I was looking for an eInk based e-reader that was compatible with the Scribd service, as well as Kindle books and Overdrive. I also wanted a back-light for late night reading. After some searching, this seemed to be the best priced option.

Upon arrival, I charged the device then went through three different OS updates. Unlike one of the other reviews, I had no trouble with the updates or selecting English as the language, but much of the update text itself is Chinese. I then added the Google play store (search on YouTube for instructions), and installed Scribd and Amazon Kindle reader.

So far I've listened to 1 audio book novel and read 4 novel-length ebooks, and the device still has 40% charge left. That is based on listening at 1.5 speed, only using the backlight for 2 hours, and keeping wifi off to conserve battery. The only issue I've had so far is that sometimes my page turn taps don't seem to register with the kindle app, but this is app specific, and I don't have the same issue with Scribd.

Tôi đang tìm kiếm một máy đọc sách điện tử màn hình e-ink tương thích với dịch vụ Scribd, cũng như sách Kindle và Overdrive. Tôi cũng muốn trang bị đèn nền cho việc đọc sách đêm khuya. Sau một vài tìm kiếm, đây dường như là lựa chọn có mức giá tốt nhất.

Khi thiết bị được chuyển đến, tôi sạc pin cho thiết bị sau đó trải qua ba lần cập nhật hệ điều hành khác nhau. Không giống như một trong những đánh giá khác, tôi không gặp vấn đề với các bản cập nhật hoặc lựa chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ, nhưng phần lớn văn bản cập nhật là tiếng Trung. Sau đó, tôi đã bổ sung cửa hàng Google play (tìm kiếm trên YouTube để biết hướng dẫn) và cài đặt máy đọc Scribd và Amazon Kindle.

Cho đến nay tôi đã nghe 1 cuốn tiểu thuyết và đọc 4 cuốn sách điện tử có độ dài bằng cuốn tiểu thuyết và thiết bị vẫn còn 40% pin. Điều này có được nhờ việc nghe ở tốc độ 1,5, chỉ sử dụng đèn nền trong 2 giờ và tắt wifi để tiết kiệm pin. Vấn đề duy nhất tôi gặp phải cho đến nay đó là đôi khi trang của tôi không thể đăng ký với ứng dụng kindle, nhưng đây là ứng dụng cụ thể và tôi không gặp vấn đề tương tự với Scribd.

Tác giả: Bibox

------------------------------------------------------

1. Đánh giá Máy đọc sách Likebook Mimas - Anh Chang Khánh Kiệt: XEM TẠI ĐÂY

2. Những đầu sách tâm đắc của mọt sách – Đọc sách có chiến thuật: XEM TẠI ĐÂY

3. Chiến lược xây dựng giá máy đọc sách tại Bibox: XEM TẠI ĐÂY

Đánh giá Máy đọc sách Likebook Mimas - Anh Chang Khánh Kiệt
Cảm nhận của Anh Chang Khánh Kiệt sau 1 tháng sử dụng Máy đọc sách Likebook Mimas...
Likeable Social Media - Bí quyết làm hài lòng khách hàng, tạo dựng thương hiệu thông qua FaceBook và các mạng xã hội khác [Tóm tắt]
Likeable Social Media - Bí quyết làm hài lòng khách hàng, tạo dựng thương hiệu thông qua FaceBook và các mạng xã hội khác [Tóm tắt]...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều