In 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism Ha-Joon Chang destroys the biggest myths of our current economic approach. He explains how, despite what most economists believe, there are many things wrong with free market capitalism. As well as explaining the problems, Chang also offers possible solutions which could help us build a better, fairer world.

Cảm ơn bạn đọc đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng BIBOX.

Bạn vào mục Tóm tắt sách trên Sachchuan để đọc nhé.

Hoặc TẢI VỀ EPUB 

         TẢI VỀ PRC 

Chúc bạn có những giây phút đọc sách vui vẻ!

The Founder’s Dilemmas - Noah Wasserman [Tóm tắt]
The Founder’s Dilemmas - Noah Wasserman [Tóm tắt]...
The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Organization - Peter F. Drucker [Tóm tắt]
The Five Most Important Questions You Will Ever Ask About Your Organization - Peter F. Drucker [Tóm tắt]...
Bài viết mới nhất
Bài viết xem nhiều