Có tất cả 2 chương trình khuyến mãi. Xem và áp dụng.
Mua B2 tặng bao da, giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Mua B2 tặng bao da, giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Mua B1 tặng bao da, , giá để bàn và kho Sachchuan trọn đời
Khách hàng mua Máy đọc sách Bibox B1 sẽ được tặng Bao da, giá để bàn và kho Sách Chuẩn trọn đời